Spike

Spike

Modul 5. Spike. 10-15 yaş

LEGO spike prime şagirdlər üçün ən ideal robotexnika öyrənmə vasitəsidir. Bu modul şərti sensorlar və proqramları, eləcə də mürəkkəb mexanizmləri araşdırır. Modulun birinci yarısının dərslərində tələbələr müxtəlif proqram alqoritmlərini öyrənirlər, ikinci yarının dərslərində isə mürəkkəb mexanizmləri yığır və artan mürəkkəblikdə proqramlaşdırma məsələlərini həll edirlər. Modulun sonunda proqramların mürəkkəbliyi kimi robot modellərinin mürəkkəbliyi də artacaq.

Spike Prime şagirdlərə hansı bilikləri qazandırar?
-kodlama və programlaşdırma da ilkin təməlin atılması
-Çətin və qarışıq problemlərə düzgün həll yolu tapmaq 
-Diqqət, yaddaş, analitik təfəkkür
-Komanda şəklində çalışmaq
-Mexanika və kibernetika bilikləri

Modul üçün yaş həddi: 10-15 yaş
Kurs müddəti: 10 ay
Dərs sayı: Həftədə 2 dəfə
Dərs saatı: 1.5 saat